EPB-EPC » Wat betekent EPB 2019-09-20
 
Wat betekent EPB
Wat betekent EPB
Algemeen
EPB is een acronym voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het acronym EPB slaat dan zowel op de regelgeving ervan als op het concept en de uitvoering van alle aspecten die hierop betrekking hebben. Concreet heeft het te maken met energieverbruik en -voorziening voor verwarming en huisvesting, vochthuishouding, luchtdichtheid, ventilatie, kwaliteit van het binnenklimaat...
EPB-eisen
Vanaf 1 januari 2006 verplicht de overheid iedereen, die een aanvraag indient om te bouwen of te verbouwen, dat het gebouw aan een aantal eisen voldoet op energetisch vlak en op de kwaliteit van het binnenklimaat. Die eisen worden de EPB-eisen genoemd. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Daarom is het aangewezen om eerst even na te kijken of uw bouwproject onderworpen is aan de EPB-eisen. Men kan dit het best door EPB-wegwijzer van het Vlaams Energieagentschap VEA te raadplegen. Uiteraard kunnen wij u terzake deskundig advies verstrekken.
Voor woningbouw kunnen de EPB-eisen in vier categoriën worden ingedeeld.
Thermische isolatie-eisen (Umax-waarden, bouwknopen en K-peil).
Energieprestatie-eisen (E-peil).
Binnenklimaateisen (ventilatie, oververhitting in de zomer vermijden).
Jaarlijkse netto-energiebehoeften voor verwarming (voor bouwaanvragen vanaf 2012).
Europese maatregel
De EPB-eisen zijn ingevoerd door de Europese Unie om het energieverbruik per huishouden te drukken. De bedoeling is om in functie van het Kyoto-protocol de CO2-uitstoot te verminderen. Hetgeen vooral gebeurt door de verbranding van fossiele energiebronnen, zoals olie en aardgas.
De EPB-eisen worden strenger
De EPB-eisen worden steeds strenger. Dit betekent dat gebouwen steeds energiezuiniger zullen worden en in de toekomst minder CO2 zullen uitstoten. Daardoor zal ook dat energiefactuur dalen. Maar de initiële investeringskost stijgt. Bij het bouwen zal men hier terdege rekening mee moeten houden en dit incalculeren in het bouwbudget.
Op weg naar nulenergiewoningen
De Europese Unie legt ook vast dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna EnergieNeutraal moeten zijn (BEN-woningen). Passiefwoningen – ook wel nulenergiewoningen genoemd – zijn woningen die praktisch volledig in hun eigen energie voorzien. Deze vragen zo weinig energie voor verwarming en de productie van sanitair warm water, dat de nodige energie praktisch volledig ter plaatse, of toch dichtbij, wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen.
Het K-peil
Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning. Het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.
Het E-peil
Het E-peil is een maat voor het energieverbruik. Naast het goed isoleren van de woning moet er voldoende aandacht worden besteed aan het plaatsen van energiezuinige toestellen voor verwarming en ventilatie. Ook onnodig koelen dient te worden vermeden, wat onder meer kan door het plaatsen van zonwering en door het gebruik van bouwmaterialen en constructie-onderdelen die een voldoende warmte(koude)opslagcapaciteit bezitten. Hoe lager het E-peil is, hoe energiezuiniger de woning.
Netto-energiebehoefte
De netto-energiebehoefte is het resultaat van een energiebalans en geeft de energie aan die nodig is om de energiesector te verwarmen. Ze wordt bepaald door de verliezen (door ventilatietransmissie) te verminderen met de nuttige winsten (de som van de zonnewinsten en de interne winsten).
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.