en-USnl-BE
2020-09-19
 
Ik BENOveer alleen of met mijn buren
BENOveren = Beter rENOveren
Stimuli van de Vlaamse overheid
Vermindering van de registratierechten
Koop je een bestaande woning waar nog renovatiewerk aan is? Dan dien je op dit ogenblik 6% registratierechten te betalen in plaats van 7%. Dit is maar geldig indien men binnen de vijf jaar energetisch renovaties uitvoert. De huidige Vlaamse regering wil deze maatregel nog stimuleren door de registratierechten in plaats van 7% naar 5% te doen dalen.
Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300000 EUR, dan krijg je 3000 euro korting of – anders bekeken – 3000 EUR extra voor een BENOvatiebudget. En, wanneer de huidige regeling ingaat dan krijg je 6000 EUR extra ter beschikking.
Dit bedrag wordt zo toegekend en dit komt bovenop alle andere premies waar je als BENOveerder recht op hebt.
Stimuli om te BENOveren
Sinds het Renovatiepact 2050 stelt de Vlaamse overheid alles in het werk om de Vlaamse kandidaat-verbouwer aan te sporen om te BENOveren – dit wil zeggen 'Beter rENOveren' – in plaats van gewoon te renoveren. Of anders uitgedrukt, grondiger, goed gepland en met hogere energetische ambities.
BENOveren is een verstandige investering, zo klinkt het. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor jou en je gezin. Het is een investering in meer comfort, een lagere energiefactuur en een meerwaarde van je woning. Maar het blijft natuurlijk een investering. Vandaar dat de Vlaamse overheid bijspringt om die BENOvatieambities haalbaar te maken.
Zo kwamen er vorig jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, twee extra initiatieven om je BENOvatie betaalbaarder te maken.
De totaalrenovatiebonus of 'BENO-pass'.
De burenpremie voor de BENOvatiecoach.
Premies per BENOvatiestap
Er worden premies toegekend per BENOvatiestap. Wie BENOveert, hoeft dus niet het hele huis van A tot Z onder handen te nemen. Zolang je maar weet wat prioritair is en wat eventueel kan worden uitgesteld.
Een chronologie die vaak wordt gevolgd - al is ieder BENOvatietraject anders en raadt de overheid aan om aan de start van je BENOvatietraject een 'masterplan' of 'renovatieadvies' te laten opstellen.
Een chronologische volgorde daarbij zou zijn:
het dak,
de buitenmuren,
het buitenschrijnwerk,
de vloer,
de technieken: verwarming, sanitair water, ventilatie, elektriciteit, ...
Wie een van deze werken laat uitvoeren, heeft al een tijdje recht op premies via de netbeheerder. Naast premies voor dak-, vloer-, buitenmuurisolatie en dubbele beglazing zijn er ook premies voor o.a. zonneboilers, warmtepompen...
Burenpremie
Wie samen met negen andere eigenaars eenzelfde BENOvatiemaatregel neemt, heeft sinds 2018 ook recht op de zogenaamde burenpremie. Hiermee kan je via je netwerkbeheerder een erkende BENOvatiecoach inschakelen om je project in goede banen te leiden. Let wel: deze premie van maximaal 400 euro per woning of wooneenheid ontvang je niet zélf, hij dient om de kosten van je BENOvatiecoach te dekken.
Premies vanaf drie BENOvatiemaatregelen
Kies je voor een totaalrenovatie, dan moedigt de overheid je aan met een extra bonus bovenop de al bestaande energiepremie: de zogenaamde totaalrenovatiebonus of BENO-pass. Voorwaarde is dat je binnen de vijf jaar minstens drie energiebesparende maatregelen van volgende zeven combineert:
dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²),
muurisolatie (aan de buiten- of binnenkant of in de spouw, minstens 30 m²),
vloerisolatie (minstens 30 m²),
nieuwe beglazing,
zonneboiler,
warmtepomp,
ventilatiesysteem.
Hoe meer werken je laat uitvoeren, hoe hoger de bonus.
Drie ingrepen combineren levert 1.250 EUR op.
Vier ingrepen 1.750 EUR.
Zes ingrepen 3.750 EUR.
Zeven ingrepen: 4.750 EUR.
Bij je eerste premieaanvraag creëert Eandis of Infrax automatisch een BENO-pass. Dit is een soort digitale spaarkaart die toont welke energiebesparende ingrepen al zijn gebeurd in je woning.
Extra’s voor Ingrijpende Energetische Renovaties
Wie een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) doorvoert – dit is een renovatie waarbij minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd en minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig wordt vervangen – krijgt 2 extra financiële stimuli:
een lagere onroerende voorheffing
en, sinds 1 juni 2018, verlaagde registratierechten.
Heb je na 1 oktober 2016 een bouwaanvraag ingediend voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) en kan je na die renovatie een E-peil van maximum E90 voorleggen, dan krijg je vijf jaar lang een korting van 50%. Bedraagt het E-peil maar E60, dan hoef je, zelfs vijf jaar lang, helemaal geen onroerende voorheffing te betalen.
BENOvatiecoach
Indien je samen met je buren je woning wil renoveren, dan kan je een in gezamenlijk BENOvatieproject instappen en genieten van een burenpremie.
Een BENOvatiecoach zorgt dan voor een professionele begeleiding.
Waarom zou je in een BENOvatieproject instappen?
Elke renovatie van een bestaande woning omvat bijna altijd dezelfde onderdelen.
Het plaatsen, vervangen, of bijkomend isoleren van het dak.
Het plaatsen, vervangen of bijkomend isoleren van de buitenmuren.
Het plaatsen van vloerisolatie.
Het vervangen van buitenramen en buitendeuren.
Het vernieuwen van een verwarmingssysteem.
De installatie van een ventilatiesysteem.
Door de uit te voeren werken te bundelen kan men sneller een offerte verwachten, kan de prijs worden gedrukt, kan men inzichten delen, tips en ervaringen uitwisselen, elkaar beter leren kennen en nog zoveel meer.
Wie gaat ons hierbij helpen
Stel dat je dit samen zou willen doen. Wie zou ons dan hierbij kunnen helpen? Daarvoor wordt een netwerk van BENOvatiecoaches opgezet. Dit zijn bouwprofessionals die een uitgebreide bouwtechnische kennis hebben en die jullie door het hele BENOvatieproject begeleiden. Planning, offerte-aanvragen, opvolging van de werken, oplevering... Deze BENOvatiecoaches moeten aan strikte voorwaarden voldoen en een erkenning hebben dat ze deze taak mogen uitvoeren. Stabiton bvba is door Fluvius erkend als BENOvatiecoach.
Taken van de BENOvatiecoach
De BENOvatiecoach licht elke woning door en stelt een gedetailleerd plan op van de uit te voeren werken.
Hij maakt een gedetailleerde meetstaat op, maakt een raming van het totale kostenplaatje, berekent de mogelijke energiebesparingen, onderzoekt de financieringsmogelijkheden en geeft toelichting bij eventuele premies die men kan verkrijgen.
Hij vraagt offertes op bij verschillende aannemers, verduidelijkt de verkregen offertes, helpt bij de toewijzing van de opdrachten aan de diverse aannemers, volgt de uitvoering van de werken op en helpt bij het aanvragen van de premies waar de betrokkene recht op heeft.
De BENOvatiecoach krijgt hiervoor een vergoeding per wooneenheid per BENOvatiemaatregel (400 EUR) op voorwaarde dat er minstens tien deelnemers zijn in het collectieve renovatieproject.
Welke BENOvatiemaatregelen komen in aanmerking
Er komen zeven BENOvatiemaatregelen in aanmerking.
Dak- of zoldervloerisolatie,
Buitenmuurisolatie,
Vloerisolatie op volle grond,
Plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping,
Hoogrendementsbeglazing,
Installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.
Wie zijn buren
De burenpremie die toegekend wordt aan de BENOvatiecoach geldt voor buren die in dezelfde straat wonen, maar zeker ook voor mensen die in hetzelfde appartementsgebouw wonen of in dezelfde wijk of gemeente.
Het is wel zo dat er minstens tien woningen of appartementen moeten zijn die willen aansluiten bij het collectieve renovatieproject.
Voor gebouwen met meer dan tien appartementen, komen alleen wooneenheden uit hetzelfde gebouw in aanmerking voor de premie.
Voorbeeld
De bewoners van 10 woningen kiezen in totaal 20 keer een maatregel uit de lijst: 7 zoldervloeren en 3 kelderplafonds worden geïsoleerd, er wordt in 6 huizen hoogrendements- beglazing geïnstalleerd en 4 buren investeren in een zonneboiler. De BENOvatiecoach heeft dus recht op 20 x 400 euro = 8000 euro. Hij krijgt het bedrag rechtstreeks van Fluvius op zijn rekening gestort zodra zijn opdracht erop zit.
Jij en je buren krijgen de premie dus niet zelf in handen.
Aangezien de BENOvatiecoach deze premie maar op het einde van zijn opdracht krijgt is het niet uitgesloten dat hij vooraleer hij de werken wil aannemen een voorschot vraagt, die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald op het einde van de opdracht (afhankelijk van de overeenkomst die men gesloten heeft). Anders dient hij zijn eigen werk volledig voor te financieren en, dat kan wel enkele maanden in beslag nemen. Het is dus belangrijk dat men met de BENOvatiecoach duidelijke afspraken maakt wat wordt verwacht, voor welk budget en wat de kostprijs is van zijn tussenkomst voor de afgesproken ondersteuning of voor de bijkomende opdrachten die hem werden toevertrouwd.
Je hebt interessese
Indien je interesse hebt, kan je je kandidaat stellen in je regio bij een BENOvatiecoach. Hij kan je misschien in contact brengen met andere geïnteresseerden.
Een lijst van erkende BENOvatiecoaches en alle nuttige documenten op de site van Fluvius.
Een mooie brochure over BENOveren kan men downloaden of bestellen via de website van de Vlaamse gemeenschap Download of bestel de brochure
Meer info
Opmerking
De website www.mijnBENOvatie.be werd gerealiseerd i.s.m. AXA Bank, Deceuninck, Eternit, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Saint-Gobain Building Glass, Soudal, Velux, Viessmann, VMZINC en  Wienerberger. Zij sluiten zich als voorlopers aan bij de Ik BENOveer-campagne van de Vlaamse overheid om de voordelen en principes van renoveren volgens de ambities van het Renovatiepact 2050 bij kandidaat-verbouwers nu al bekend te maken.
Stabiton bvba begeleidt uw BENOvatieproject
Door de jarenlange ervaring, het uitvoeren van talrijke projecten van allerlei aard en de know-how van de huidige medewerkers kan Stabiton bvba vandaag rekenen op een schat aan ervaring om uw BENOvatieproject te begeleiden.
Ik BENOveer
Stap 1: Eerst het dak renoveren
Stap 2: Dan de buitenmuren renoveren
Stap 3: Vervolgens de buitenramen en -deuren
Stap 4: Binnen de vloeren renoveren
Stap 5: Ten slotte de technieken renoveren
De afbeeldingen komen van de website www.mijnBENOvatie.be. Websie gerealiseerd i.s.m. AXA Bank, Deceuninck, Eternit, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Saint-Gobain Building Glass, Soudal, Velux, Viessmann, VMZINC en  Wienerberger. Voorlopers van de Ik BENOveer-campagne van de Vlaamse overheid.
Energielabel
Op de EPC's die vanaf 2019 worden opgemaakt staat nu ook een label, van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats).
Op de EPC's opgemaakt vóór 2019 staat nog geen label maar enkel een kengetal, uitgedrukt in kWh/m².
Wilt u met zekerheid uw label kennen? Laat dan uw EPC hernieuwen. Het is immers mogelijk dat uw energiescore gewijzigd is in de tijd omdat:
uw EPC redelijk oud is of zelfs ouder dan 10 jaar. In tussentijd is de berekening van de energiescore op een aantal plaatsen gewijzigd;
u in tussentijd wellicht renovatiewerken hebt uitgevoerd.
Niet enkele energetische ingrepen beïnvloeden uw energiescore, maar ook het plaatsen van een uitbreiding of slopen van een deel van de woning (= veranderen van de bewoonbare oppervlakte).
Als u enkel een indicatie wenst van het label van uw woning, dan kan u de omzettingstabel gebruiken.
Energie- label en Energie-score
BENOvatie hellend dak
BENOvatie hellend dak
Verkeerde keuze van isolatiemateriaal in het dak waardoor renovatie nodig was. De condensvorming – ten gevolge van inwendige condensatie – was duidelijk zichtbaar na het verwijderen van de dakbedekking.
BEN-Buitengevel volgens 'Stabiton concept U = 1,123 W/m².K' met lichte staalstructuur.
BEN-Buitengevel volgens 'Stabiton concept U = 1,123 W/m².K' met lichte staalstructuur.
BEN-Buitengevel volgens 'Stabiton concept U = 1,123 W/m².K' met lichte staalstructuur.