en-USnl-BE
 
Uw E-peil optimaliseren
Uw E-peil optimaliseren
Algemeen
Er zijn diverse factoren waarmee men het E-peil kan optimaliseren. De voornaamste zijn conceptueel maar moeten gepaard gaan met een goede uitvoering.
Zonder deskundig bouwadvies is het niet meer mogelijk om: zo optimaal mogelijk te bouwen; een goeie keuze te maken in materialen en systemen.
Bouw compact
Hoe compacter de woning, hoe energiezuiniger. Een compacte woning heeft een groter beschermd volume in verhouding tot de warmteverliesoppervlakte, hetgeen onmiddellijk een effect heeft op het E-peil.
Beperk de transmissieverliezen.
Hoe meer men de transmissieverliezen beperkt, hoe meer energie men bespaart bij het verwarmen van zijn gebouw. Dit kan door: het beperken van de verliesoppervlakten (compact bouwen), de thermische weerstand van de constructie-onderdelen te verhogen en door de bouwknopen optimaal te concipiëren.
M.a.w. De dikte van de isolatielaag wordt jaar na jaar dikker. Dubbele beglazing is voorbijgestreefd. Driedubbele beglazing is een absolute noodzaak.
Bouw luchtdicht
Hoe lager het gemeten lekdebiet bij 50 Pa per eenheid opp. (of de in- en exfiltratie van lucht: v50-waarde), hoe groter de invloed op het E-peil. De onbewuste ventilatie door kieren en spleten zorgt voor een groter energieverbruik van verwarming.
De ramen, deuren, poorten moeten luchtdicht zijn en ook luchtdicht aansluiten op de ruwbouw.
Men is niet verplicht om het lekdebiet te kennen of te meten. Alsdan rekent de EPB-software met een waarde bij ontstentenis. Deze waarde is evenwel niet zo gunstig. Het uitvoeren van een Blowertestproef heeft een grote invloed op het E-peil indien de resultaten gunstig zijn.
De invloed van een blowerdoortest is echter iets kleiner bij appartementen omdat het lekdebiet gedeeld moet worden door het verliesoppervlak. Dit verliesoppervlak is uiteraard kleiner bij appartementen dan bij een vrijstaande woning.
Metingen van gebouwen, waarbij aandacht werd gegeven aan een goede luchtdichte detaillering en uitvoering, geven resultaten tussen 3 en 1 (m3/h)/m2 en lager en doen het E-peil zakken met 3 tot meer dan 10 E-peilpunten.
Kies een goed ventilatiesysteem
Het type ventilatiesysteem, de gekozen producten en de kwaliteit van het ventilatiesysteem hebben een grote invloed op het E-peil. Luchtlekken en bewust ventileren zijn verantwoordelijk voor 1/3 van het E-peil.
De volgende factoren beïnvloeden in zeer sterke mate het E-peil op het vlak van ventilatie:
De juiste hoeveelheid lucht die binnenkomt moet goed worden bepaald, ingesteld en moet kunnen worden bijgeregeld. Maak een goede keuze waar de lucht wordt binnengebracht.
Kies uitsluitend voor een ventilatiesysteem D. En laat u niet beïnvloeden als men een systeem A-B of C aanprijst want deze zijn ondertussen achterhaalt.
Zorg dat men een duidelijk kwaliteitsbewijs aflevert voor de uitvoering van het ventilatiesysteem. Dit kwaliteitsbewijs vermeldt de juiste afstelling van de debieten, de luchtdichtheid van de kanalen en de kwaliteit van goede zelfregelende RTO‘s.
Beperk het energieverbruik van de ventilator.
Ventilatiesystemen waarvan de ventilator op wisselstroom of op gelijkstroom draaien kunnen belangrijke verschillen geven op het vlak van energieverbruik.
Ook het rapporteren van het geïnstalleerde vermogen is een mogelijkheid om beter te scoren op het E-peil.
Het E-peil daalt door zuinig regelbare ventilatoren (rapporteren op basis van een representatief werkingspunt).
Aangezien heden ten dage alleen nog ventilatiesysteem D een goede keuze is, moet er een goede warmterecuperatie worden ingebouwd. Let wel op, hoge rendementen worden maar gerealiseerd bij nauwkeurig balanceren van toevoer en afvoer. Goed rendement en balans zorgen voor een E-peilverlaging van 10 tot 20 E-peil punten.
Optimaliseer je energiebalans door zonnewarmtewinsten.
De beglazing kan gebruikt worden als zonnecollectoren. Maar bij het vergroten van de beglazingsoppervlakte vergroten ook de transmissieverliezen en bestaat er in de zomerperiode gevaar voor oververhitting. Oververhitting zorgt dan weer voor een hoger energieverbruik omdat men in de E-peil berekening rekening houdt met koeling.
Het is sterk aan te bevelen om onder de drempelwaarde van 8000 KWh voor de oververhittingsindicator te blijven zodat er geen fictieve koeling in rekening wordt gebracht. Actieve koelsystemen moeten zeker vermeden worden. Deze gebeuren elektrisch en hebben een negatieve invloed op het E-peil. Dit is mogelijk door het glasoppervlak te verkleinen, zonwering te plaatsen, de effectieve thermische massa op te drijven of te zorgen voor nachtelijke koeling.
Zorg voor een optimale dimensionering van de glasoppervlakte en voor een zo optimaal mogelijke oriëntatie.
Kies een aangepast verwarmingssysteem.
Onderstaande keuzes hebben invloed op het verlagen of verhogen van het E-peil.
De vaste-of variabele instelwaarde van de vertrek temperatuur beïnvloeden het E-peil. Bij centrale verwarmingssystemen geeft een variabele instelwaarde van de vertrektemperatuur een hoger afgifterendement en daardoor een positieve invloed op het E-peil.
Decentrale regeling van de afgifte-elementen hebben een gunstiger impact op het E-peil dan de centrale regeling.
Bij het plaatsen van één of meerdere afgifte-elementen voor de beglazing wordt het afgifterendement verlaagd met 8%.
Indien een deel van de leidingen of kanalen buiten het beschermd volume geplaatst wordt is het verdeelrendement lager met als gevolg een negatieve invloed op het E-peil.
Indien de ketel buiten het beschermd volume wordt geplaatst, resulteert dit in een rendementsvermindering van 2%.
Indien de ketel uitgerust is met een regeling die het permanent warm houdt, vermindert het rendement met 5%.
De pomp van de ruimteverwarmingsinstallatie die voorzien is van een regeling, verbruiken minder energie. Ook een systeem zonder waakvlam heeft een positieve invloed op het E-peil.
Een condenserende aardgasketel of gasolieketel heeft een hoger rendement en dus ook een gunstigere impact op het E-peil dan een hoogrendementsketel.
Plaatselijke verwarming met elektriciteit beïnvloedt het E-peil negatief.
De stijging van het E-peil door het gebruik van een warmtepomp varieert t.o.v. de bron waaruit de warmtepomp zijn warmte haalt.
Ook de keuze voor het gebruik van lage temperatuursystemen resulteert in een daling van het E-peil.
Aandachtspunten rond warm tapwater:
Het beperken van de lengte van de warmwaterleidingen in een woning draagt bij tot het verlagen van het E-peil.
Opwekkingsinstallaties die ogenblikkelijk het tapwater opwarmen, hebben een lager energieverbruik dan installaties met warmteopslag.
Hoe hoger het opwekkingsrendement van de warmteopwekker hoe groter de positieve invloed op het E-peil.
Waar warm water bereid wordt door een elektrische warmtepompboiler ligt het rendement hoger dan bij weerstandsverwarming.
Plaats zonnepanelen en zonneboilers
Het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers verlagen het E-peil in grote mate. De positieve invloed ervan hangt natuurlijk af van de oppervlakte van de panelen.
Besluit
Ook al worden de energie-eisen strenger, de bouwkosten hoeven niet torenhoog op te lopen. Stel dus isolatie als absolute prioriteit, vermijdt koudebruggen. Optimaliseer de positie van je warmtebron. Plaats uw 3-voudige beglazing op een verstandige wijze. Zorg ervoor dat je compactheid optimaal is geconcipieerd. Bouw luchtdicht en controleer dit door het uitvoeren van een blowerdoortest. Kies een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie.
Stabiton bvbais door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.