en-USnl-BE
2020-10-29
 
EPC-Bouw
EPC-Bouw
Algemeen
Het acroniem EPC staat voor EnergiePrestatie Certificaat. Het EPC dat opgesteld wordt bij nieuwbouw verschilt van het EPC dat bij verkoop of verhuur van een wooneenheid wordt opgesteld. De bevoegheid en de deskundigheid van diegenen die de beide certificaten mogen uitreiken verschillen ook van elkaar.
Voor bouwprojecten die onder de energieprestatieregelgeving vallen en waarvoor een E-peileis geldt, wordt een energieprestatiecertificaat genaamd 'EPC-bouw' opgesteld door de EPB-verslaggever. Het is een onderdeel van de EPB-aangifte.
Dit certificaat wordt enkel opgesteld voor bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt. Bijvoorbeeld: bij een verbouwing geldt er geen E-peileis en wordt er dus geen EPC-bouw opgemaakt.
Geldigheidsduur
Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van de twee. Als de werken niet beëindigd en niet in gebruik genomen zijn, is het energieprestatiecertificaat geldig tot 15 jaar na het verlenen van de vergunning of 15 jaar na het neerleggen van de melding.
Wat staat er op het certificaat?
Het certificaat vermeldt of er al dan niet voldaan wordt aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving. Een voorbeeld van een ontwerp van een EPC-Bouw vindt men op de website van energiesparen.be.
Waarvoor dient het certificaat?
Als men een woning of een wooneenheid te koop of te huur stelt, moet men een EPC voorleggen aan een kandidaat-koper of -huurder.
Als het echter de verkoop of verhuur van een wooneenheid betreft die nieuw gebouwd wordt en die nog niet eerder in gebruik werd genomen, moet het EPC-Bouw ten laatste zes maanden na de ingebruikname door de koper of huurder of zes maanden na het beëindigen van de werken (de voorlopige oplevering) beschikbaar zijn.
Een EPC voor verkoop of verhuur van een wooneenheid die reeds vroeger in gebruik was
Als een eigenaar zijn woning wil verhuren of verkopen moet hij zorgen voor een EPC. Ook al doet hij beroep op een immobiliënkantoor of een notaris. Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.
Bij verkoop moet het EPC worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet er een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst worden toegevoegd.
Een EPC nodig voor verkoop of verhuur van een bestaande wooneenheid geeft niet dezelfde informatie als een EPC-Bouw dat bij nieuwbouw wordt opgesteld.
Stabiton bvba maakt geen Energieprestatiecertificaten op voor de verkoop of het verhuren van wooneenheiden die reeds vroeger in gebruik waren.
Voor welke EPC's kan men bij Stabiton bvba terecht
Stabiton bvba maakt enkel Energieprestatiecertificaten (EPC-Bouw) op in het kader van de werkzaamheden die nodig zijn voor een EPB aangifte.
De kostprijs ervan is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het gebouw, de opbouw van de constructie-elementen en lichtdoorlatende onderdelen, de diversiteit van afwerkingen van de gevelpartijen en daken, de diverse bouwknopen, het te verstrekken deskundig advies, de uitvoeringsdetails die dienen te worden geconcipieerd en de opvolging van de werkzaamheden.
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.