en-USnl-BE
2020-09-19
 
© Stabiton bvba Eurocodes
Auteur: Ing. Gilbert Vanden Borre Msc Versie: 2015-11-02
Eurocodes - algemene informatie
 
Inhoud
 
Waarom ontwikkelt Europa Eurocodes
Er zijn drie belangrijke redenen waarom we in Europa overstappen van de eigen nationale constructievoorschriften naar de Eurocodes:
 
Het wegnemen van handelsbarrières in Europa
Dienstverlening over de grenzen door constructeurs wordt een stuk gemakkelijker en efficiënter, terwijl het concurrentievermogen zowel Europees als wereldwijd wordt bevorderd. Bedrijven die op Europese schaal opereren krijgen het gemakkelijker dank zij één enkele samenhangende set met constructievoorschriften. Projectteams kunnen gemakkelijker switchen van het ene naar het andere project terwijl de investeringen in voorstudies en kennisopbouw per project kunnen verminderen. Er hoeven geen extra kosten meer gemaakt te worden voor aanschaf en onderhoud van zovele verschillende nationale constructievoorschriften en voor scholing hierin.
 
De relatie met de Richtlijn Bouwproducten
De uniforme wijze van noteren van sterkte-eigenschappen van bouwproducten sluit aan op de wijze, waarop met deze eigenschappen in de Eurocodes wordt gerekend. Bovendien worden de Eurocodes aangewezen voor het vaststellen van de constructieve betrouwbaarheid van prefab dragende delen.
 
De Europese Aanbestedingsrichtlijn
Het Europees aanbesteden zou bijna onmogelijk zijn als niet alle inschrijvers kunnen werken vanuit eenzelfde basis voor het construeren van grotere werken. Daarom moeten constructieberekeningen van werken die onderhevig zijn aan de Aanbestedingsrichtlijn (aanneemsom > 5 miljoen Euro) gebaseerd zijn op de Eurocodes zodra deze met de nationale bijlage beschikbaar zijn.
 
De ontwikkeling van Eurocodes in Europa
De ontwikkeling van de Eurocodes is in 1975 gestart. In 1989 kreeg CEN, de Europese normalisatieorganisatie, de opdracht van de Europese Commissie om de Eurocodes uit te werken in de vorm van Europese normen. Eerst als Europese voornormen, bedoeld om ervaringen mee op te doen. In 1997 is CEN begonnen deze voornormen om te zetten in definitieve Europese normen. De Eurocodedelen zijn tussen 2002 en eind 2007 in het Engels gepubliceerd.
 
Eerste generatie Eurocodes
Op basis van artikel 95 van het Verdrag van Rome besloot de Europese Commissie in 1975 tot een actieprogramma om de Europese bouwbranche te verlossen van handelsbelemmeringen. De oplossing moest komen van het harmoniseren van de technische regels voor het bouwen. Zo ontstond in de jaren tachtig een eerste generatie Eurocodes.
De uitwerking gebeurde door de Europese normcommissie CEN/TC 250 Structural Eurocodes waaraan verscheidene Belgische en Nederlandse experts hun bijdragen hebben geleverd. De Eurocodes zijn eerst uitgewerkt in Europese voornormen (ENV) die het mogelijk maakten om ervaring op te doen met de systematiek van de Eurocodes.
De Eurocodes onderscheiden zich van andere Europese normen doordat parameters die gaan over het veiligheidsniveau, per land mogen worden bepaald. In de voornormen gebeurde dat in de zogenaamde ‘boxed values', waarvoor in de nationale toepassingsdocumenten (NAD) de geldende waarden werden gegeven.
 
Omzetting naar definitieve normen
Vanaf 1997 is in CEN/TC 250 gewerkt aan het omzetten van deze Europese voornormen naar definitieve Europese normen. Daarbij is gebruik gemaakt van de ervaringen met de voornormen, die leidde tot aanpassingen, veranderingen en verbeteringen. De laatste van de in totaal 58 Eurocodedelen zijn in 2007 gepubliceerd.
 
Nationale bijlagen
Een bijzondere omstandigheid is dat de Eurocodes ruimte bieden om bepaalde factoren en coëfficiënten die het veiligheidsniveau per land regelen, per land in te vullen in een nationale bijlage.
De Eurocodes zijn opgebouwd om de technische uitgangspunten met elkaar te delen. Het veiligheidsniveau blijft de verantwoordelijkheid van de regelgevende nationale overheid. In het nationale voorwoord en de nationale bijlage is hier meer informatie over gegeven. Dat laat de lidstaat toe haar inzichten betreffende het veiligheidsniveau, rekening houdend met de lokale geografie, klimaat en bouwpraktijk, aan te geven.
De overgang naar de Eurocodes is verstrekkend en ingrijpend. Zij bieden kansen en ruimte voor de constructeur, die hiervan op een goede manier gebruik moet maken. Echter, het in België gehanteerde veiligheidsniveau blijft in principe ongewijzigd dankzij de nationale bijlagen. Voor de belangrijkste Eurocodedelen (namelijk die betrekking hebben op gebouwen en bruggen) zijn vergelijkingsstudies uitgevoerd van ontwerpen uitgevoerd met de huidige NBN-normen en de Eurocodes. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zijn de nationale bijlagen opgesteld.
Elk Eurocodedeel biedt ruimte aan de Europese lidstaten om bepaalde waarden en factoren nationaal in te vullen: de zogenaamde National Determined Parameters. En soms kan er een keuze worden gemaakt uit meerder bepalingsmethoden die per land mogen verschillen. Ieder land heeft dus de mogelijkheid om een Eurocodedeel aan te vullen met eigen keuzen en waarden in een nationale bijlage. Er wordt door de Europese commissie ten sterkste op aangedrongen om de in de Eurocode aanbevolen waarde te hanteren.
 
Indeling Eurocodes
Het pakket van Eurocodes is omvangrijk. Elk jaar komen er nieuwe bij, worden er bepaalde eurocodes herzien of aangevuld. In aansluiting op de Eurocodes, zijn er ook een aantal normen voor uitvoering opgesteld. Ook de Europese productnormen, voor zover het de bepaling van constructieve eigenschappen betreft, worden op Eurocodes afgestemd.
Doordat Eurocodes zijn gebaseerd op de huidige veiligheidsfilosofiën (partiële factoren) is in grote lijnen een onderverdeling ontstaan in belastingen en materiaaleigenschappen. Vervolgens is voor de belangrijkste constructiematerialen een eigen Eurocode opgesteld. Voor materialen waar (nog) geen Eurocode bestaat is Eurocode 0 - Grondslagen van toepassing.
Dat resulteert in de onderverdeling:
Eurocode 0: Grondslagen
Eurocode 1: Belastingen
Eurocode 2: Beton
Eurocode 3: Staal
Eurocode 4: Staalbeton
Eurocode 5: Hout
Eurocode 6: Metselwerk
Eurocode 7: Geotechniek
Eurocode 8: Aardbevingen
Eurocode 9: Aluminium
Eurocodedelen
NBN EN 1990 2002 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NBN EN 1990 ANB 2013 Eurocode - Grondslag voor het constructief ontwerp - Nationale bijlage
NBN EN 1990 ANB 2007 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp
NBN EN 1990/A1 2006 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp - Bijlage A2: Toepassing voor bruggen (+ AC:2010)
NBN EN 1990/A1/AC 2008 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp - Bijlage A2: Toepassing voor bruggen
NBN EN 1990/A1/AC 2010 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp - Bijlage A2: Toepassing voor bruggen
NBN EN 1991‑1‑1 2002 Eurocode 1 ‑ Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009)
NBN EN 1991‑1‑1 ANB 2007 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NBN EN 1991‑1‑1/AC 2009 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NBN EN 1991‑1‑2 2003 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑2: Algemene belastingen - Belasting bij brand (+ AC:2013)
NBN EN 1991‑1‑2 ANB 2008 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
NBN EN 1991‑1‑2/AC 2009 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
NBN EN 1991‑1‑3 2003 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting (+ AC:2009)
NBN EN 1991‑1‑3 ANB 2007 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NBN EN 1991‑1‑3/AC 2009 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NBN EN 1991‑1‑4 2005 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑4: Algemene belastingen - Windbelasting (+ AC:2010)
NBN EN 1991‑1‑4 ANB 2010 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑4 : Algemene belastingen - Windbelasting - Nationale bijlage
NBN EN 1991‑1‑4/A1 2010 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑4: Algemene belastingen - Windbelasting
NBN EN 1991‑1‑4/AC 2009 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑4: Algemene belastingen - Windbelasting
NBN EN 1991‑1‑4/AC 2010 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑4: Algemene belastingen - Windbelasting
NBN EN 1991‑1‑5 2004 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑5: Algemene belastingen - Thermische belasting (+ AC:2009)
NBN EN 1991‑1‑5 ANB 2009 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑5: Algemene belastingen - Thermische belasting - Nationale bijlage
NBN EN 1991‑1‑5/AC 2009 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑5: Algemene belastingen - Thermische belasting
NBN EN 1991‑1‑6 2005 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑6: Algemene belastingen - Belastingen tijdens uitvoering (+ AC:2013)
NBN EN 1991‑1‑6 ANB 2010 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑6: Algemene belastingen - Belastingen tijdens uitvoering - Nationale bijlage
NBN EN 1991‑1‑6/AC 2008 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑6: Algemene belastingen - Belastingen tijdens uitvoering
NBN EN 1991‑1‑7 2006 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen (+ AC:2010)
NBN EN 1991‑1‑7 ANB 2012 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen : stootbelastingen en ontploffingen - Nationale bijlage
NBN EN 1991‑1‑7/AC 2010 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1‑7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NBN EN 1991‑2 2004 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen (+ AC:2010)
NBN EN 1991‑2 ANB 2011 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 2 : Verkeersbelasting op bruggen - Nationale bijlage
NBN EN 1991‑2/AC 2010 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
NBN EN 1991‑3 2006 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines (+ AC:2012)
NBN EN 1991‑3 ANB 2011 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines - Nationale bijlage
NBN EN 1991‑4 2006 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en tanks (+ AC:2012)
NBN EN 1991‑4 ANB 2011 Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en tanks -  Nationale bijlage
NBN EN 1992‑1‑1 2005 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (+AC‑2010)
NBN EN 1992‑1‑1 ANB 2010 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1:- Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1992‑1‑1/AC 2010 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1992‑1‑1/AC 2008 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1992‑1‑2 2005 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2008)
NBN EN 1992‑1‑2 ANB 2010 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand -  Nationale bijlage
NBN EN 1992‑1‑2/AC 2008 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1992‑2 2005 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 2: Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering (+ AC:2008)
NBN EN 1992‑2/AC 2008 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 2: Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering
NBN EN 1992‑3 2006 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
NBN EN 1992‑3 ANB 2013 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3 : Constructies voor keren en opslaan van stoffen - Nationale bijlage
NBN EN 1992‑3 NL 2011 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
NBN EN 1993‑1‑1 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑1 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1 : Algemene regels en regels voor gebouwen - Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑1/AC 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1993‑1‑1/AC 2006 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1993‑1‑1/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1993‑1‑10 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑10: Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑10 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑10 : Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting - Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑10/AC 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑10: Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NBN EN 1993‑1‑10/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑10: Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting
NBN EN 1993‑1‑11 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Algemene regels - Ontwerp en berekening van aan trek onderworpen componenten (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑11 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Algemene regels - Ontwerp en berekening van aan trek onderworpen componenten - Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑11/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Algemene regels - Ontwerp en berekening van aan trek onderworpen componenten
NBN EN 1993‑1‑12 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700 (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑12 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700 - Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑12/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700
NBN EN 1993‑1‑2 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑2 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand -  Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑2/AC 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1993‑1‑2/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1993‑1‑3 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en platen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑3 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en platen
NBN EN 1993‑1‑3 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en platen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑3/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NBN EN 1993‑1‑3/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen
NBN EN 1993‑1‑4 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑4: Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal
NBN EN 1993‑1‑4 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑4: Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal
NBN EN 1993‑1‑4 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑4: Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal
NBN EN 1993‑1‑5 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑5: Algemene regels - Constructieve plaatvelden (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑5 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑5: Algemene regels - Constructieve plaatvelden
NBN EN 1993‑1‑5/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑5: Constructieve plaatvelden
NBN EN 1993‑1‑6 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑6: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑6 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑6: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies
NBN EN 1993‑1‑6 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑6: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑6/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑6: Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies
NBN EN 1993‑1‑7 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑7: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑7 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑7: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen
NBN EN 1993‑1‑7 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑7: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste plaatconstructies (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑7/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑7: Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen
NBN EN 1993‑1‑8 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑8: Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑8 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑8: Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen - Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑8/AC 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑8: Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen
NBN EN 1993‑1‑8/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑8: Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen
NBN EN 1993‑1‑9 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑9: Algemene regels - Vermoeiing (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑1‑9 ANB 2010 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑9: Algemene regels - Vermoeiing - Nationale bijlage
NBN EN 1993‑1‑9/AC 2005 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑9: Algemene regels - Vermoeiing
NBN EN 1993‑1‑9/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1‑9: Algemene regels - Vermoeiing
NBN EN 1993‑2 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Bruggen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑2 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Bruggen - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑2 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Bruggen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑2/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Bruggen
NBN EN 1993‑3-1 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑3-1 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑3-1 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑3-1/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten
NBN EN 1993‑3‑2 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3‑2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
NBN EN 1993‑3‑2 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3‑2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑3‑2 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3‑2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen
NBN EN 1993‑4-1 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑4-1 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑4-1 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑4-1/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's
NBN EN 1993‑4‑2 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑2: Opslagtanks (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑4‑2 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑2: Opslagtanks - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑4‑2 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑2: Opslagtanks (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑4‑2/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑2: Opslagtanks
NBN EN 1993‑4‑3 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑3: Buisleidingen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑4‑3 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑3: Buisleidingen - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑4‑3 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑3: Buisleidingen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑4‑3/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4‑3: Buisleidingen
NBN EN 1993‑5 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑5 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑5 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑5/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
NBN EN 1993‑6 2007 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑6 ANB 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen - Nationale Bijlage
NBN EN 1993‑6 NL 2011 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (+ AC:2009)
NBN EN 1993‑6/AC 2009 Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen
NBN EN 1994‑1‑1 2005 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen (+ AC:2009)
NBN EN 1994‑1‑1 ANB 2010 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen - Nationale bijlage
NBN EN 1994‑1‑1/AC 2009 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1994‑1‑2 2005 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2008)
NBN EN 1994‑1‑2 ANB 2010 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand - Nationale bijlage
NBN EN 1994‑1‑2/AC 2008 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1994‑2 2006 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 2: Bruggen (+ AC:2008)
NBN EN 1994‑2 ANB 2011 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 2: Bruggen
NBN EN 1994‑2 NL 2011 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 2: Bruggen (+ AC:2008)
NBN EN 1994‑2/AC 2008 Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies -  Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
NBN EN 1995‑1‑1 2005 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (+ AC:2006)
NBN EN 1995‑1‑1 ANB 2012 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1 : Algemeen - Algemene regels en regels voor gebouwen - Nationale bijlage
NBN EN 1995‑1‑1/A1 2008 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1995‑1‑1/AC 2006 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NBN EN 1995‑1‑2 2005 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2009)
NBN EN 1995‑1‑2 ANB 2012 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1‑2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand - Nationale bijlage
NBN EN 1995‑1‑2/AC 2006 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1995‑1‑2/AC 2009 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1995‑2 2005 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen
NBN EN 1995‑2 ANB 2012 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen - Nationale bijlage
NBN EN 1996‑1‑1 2006 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk (+ AC:2009)
NBN EN 1996‑1‑1 ANB 2010 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk - Nationale bijlage
NBN EN 1996‑1‑1/AC 2009 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
NBN EN 1996‑1‑2 2005 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2010)
NBN EN 1996‑1‑2 ANB 2012 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand - Nationale bijlage
NBN EN 1996‑1‑2 NL 2011 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2010)
NBN EN 1996‑1‑2/AC 2010 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 1‑2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1996‑2 2006 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk (+ AC:2009)
NBN EN 1996‑2 ANB 2010 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk - Nationale bijlage
NBN EN 1996‑2/AC 2009 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk
NBN EN 1996‑3 2006 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor niet-gewapende constructies van metselwerk (+ AC:2009)
NBN EN 1996‑3 ANB 2012 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor niet-gewapende constructies van metselwerk - Nationale bijlage
NBN EN 1996‑3/AC 2009 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk -  Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor niet-gewapende constructies van metselwerk
NBN EN 1997-1 2005 Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels (+ AC:2009)
NBN EN 1997-1 ANB 2014 Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels -  Nationale bijlage
NBN EN 1997-1/AC 2009 Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels
NBN EN 1997‑2 2007 Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en beproeving (+ AC:2010)
NBN EN 1997‑2 ANB 2013 Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en beproeving - Nationale bijlage
NBN EN 1997‑2/AC 2010 Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en beproeving
NBN EN 1998-1 2005 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen (+ AC:2009)
NBN EN 1998-1 ANB 2011 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen - Nationale bijlage
NBN EN 1998-1/AC 2009 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen
NBN EN 1998‑2 2006 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen (+ AC:2010)
NBN EN 1998‑2 ANB 2013 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen - Nationale bijlage
NBN EN 1998‑2/A1 2009 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen
NBN EN 1998‑2/A2 2011 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen
NBN EN 1998‑2/AC 2010 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen
NBN EN 1998‑3 2005 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 3: Beoordeling en hernieuwing van gebouwen
NBN EN 1998‑3 ANB 2011 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 3: Beoordeling en hernieuwing van gebouwen -  Nationale bijlage
NBN EN 1998‑3/AC 2010 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 3: Beoordeling en hernieuwing van gebouwen
NBN EN 1998‑4 2006 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 4: Silo's, opslagtanks en buisleidingen
NBN EN 1998‑4 ANB 2011 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 4: Silo's, opslagtanks en pijpleidingen - Nationale bijlage
NBN EN 1998‑5 2005 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 5: Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten
NBN EN 1998‑5 ANB 2011 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 5: Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten - Nationale bijlage
NBN EN 1998‑6 2005 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 6: Torens, masten en schoorstenen
NBN EN 1998‑6 ANB 2011 Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 6: Torens, masten en schoorstenen - Nationale bijlage
NBN EN 1999‑1‑1 2007 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
NBN EN 1999‑1‑1 ANB 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1 : Algemene regels - Nationale bijlage
NBN EN 1999‑1‑1 NL 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
NBN EN 1999‑1‑1/A1 2009 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
NBN EN 1999‑1‑2 2007 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2009)
NBN EN 1999‑1‑2 ANB 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand - Nationale bijlage
NBN EN 1999‑1‑2 NL 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand (+ AC:2009)
NBN EN 1999‑1‑2/AC 2009 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand
NBN EN 1999‑1‑3 2007 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑3: Vermoeiing
NBN EN 1999‑1‑3 ANB 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑3: Vermoeiing - Nationale bijlage
NBN EN 1999‑1‑3 NL 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑3: Vermoeiing
NBN EN 1999‑1‑3/A1 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑3: Vermoeiing
NBN EN 1999‑1‑4 2007 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑4: Koudgevormde platen (+ AC:2009)
NBN EN 1999‑1‑4 ANB 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑4: Koudgevormde platen - Nationale bijlage
NBN EN 1999‑1‑4 NL 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑4: Koudgevormde platen (+ AC:2009)
NBN EN 1999‑1‑4/A1 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑4: Koudgevormde platen
NBN EN 1999‑1‑4/AC 2009 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑4: Koudgevormde platen
NBN EN 1999‑1‑5 2007 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑5: Schaalconstructies (+ AC:2009)
NBN EN 1999‑1‑5 ANB 2011 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑5: Schaalconstructies - Nationale bijlage
NBN EN 1999‑1‑5/AC 2009 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1‑5: Schaalconstructies
Met steun van het Europese Leonardo da Vinci programma is een serie Engelstalige handboeken uitgewerkt die een toelichting geven op de principes van de Eurocodes. Deze handboeken kunnen gratis gedownload worden op de website van Eurocodes. Hieronder vindt u een overzicht. We raden u aan om deze omvangrijke bestanden eerst op te slaan in een map van uw computer en ze dan te bekijken.
NBN
Waar zijn deze normen verkrijgbaar
Al deze normen zijn verkrijgbaar bij het NBN (Bureau voor Normalisatie). Deze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België.
Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. NBN speelt een maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context. Dit doen wij door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen.
Contact
NBN - Bureau voor Normalisatie
Jozef II straat 40 bus 6
1000 Brussel
E-mail: info@nbn.be
Website: www.nbn.be
Opmerking
Op de website van de NBN kan u wellicht een overzicht van de meest recente versie van de beschikbare Eurocodes downloaden. Klik hier...