en-USnl-BE
 
Bijstand bij oplevering
Bijstand bij oplevering
Algemeen
De oplevering is de daad waarbij een partij die een werk heeft aangenomen, zijnde de aannemer, dit werk als klaar bestempelt en dat werk dan overdraagt aan de opdrachtgever die dat werk dan aanvaardt. De tegenprestatie is dan het (definitief) inlossen van de financiële afspraken onder de (beperkte) voorwaarden die gelden vanaf dat moment.
De voorlopige oplevering
De voorlopige oplevering is een zeer belangrijk moment in het bouwproces. Hierbij worden de uitgevoerde bouw- of verbouwingswerken gekeurd en gebeurt de aanvaarding van de werken. De werken kunnen dan worden goedgekeurd, gedeeltelijk worden goedgekeurd of verworpen. Dit is ook het moment waarop de eigendomsoverdracht plaats vindt tussen bv. een bouwpromotor en de opdrachtgever.
Indien u een proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekent, betekent dit dat U akkoord gaat met de aanvaarding van alle zichtbare bouwgebreken.
Met andere woorden, fouten die zichtbaar zijn, zoals ontbrekende lijsten aan deuren en plinten, binnenmuren die niet op de juiste plaats staan, verkeerde tegels die men geplaatst heeft in de badkamer... zijn onherroepelijk aanvaard, indien het proces-verbaal van voorlopige oplevering zonder voorbehoud of opmerkingen wordt ondertekend.
De definitieve oplevering
De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Er moet niet noodzakelijk een document van worden opgemaakt, de definitieve oplevering is automatisch verworven indien er geen opmerkingen worden geformuleerd.
Enkel verborgen gebreken kunnen als opmerking worden geformuleerd. Verborgen gebreken zijn gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de voorlopige oplevering, maar tot uiting gekomen zijn binnen het jaar na de voorlopige oplevering. Bijvoorbeeld: scheuren die ontstaan zijn in muren of vloeren, vochtinfiltratie... Heeft men bv. een brander van een ander merk geplaatst dan was afgesproken dan kan dit niet al een verborgen gebrek worden beschouwd aangezien men dit bij de voorlopige oplevering kon vaststellen.
De stilzwijgende oplevering
Opgelet. Indien u bijvoorbeeld verhuist naar uw nieuwe woning of appartement, zonder dat u melding hebt gemaakt van zichtbare gebreken, dan wordt dit beschouwd als een stilzwijgende voorlopige oplevering. M.a.w. u hebt stilzwijgend de voorlopige oplevering aanvaard.
U staat niet alleen
U betaalt zeer veel geld om een eigendom te verwerven. U heeft rechten en plichten, maar ook de aannemers of bouwpromotor hebben rechten en plichten; zij moeten o.a. een woning of appartement afleveren, gebouwd volgens 'de regels van de kunst en goed vakmanschap' en hebben recht op het afgesproken bedrag voor het uitvoerende van de werkzaamheden.
Stabiton bvba is uw aangewezen partner om U correct advies te verstrekken omtrent de opleveringsprocedure, uw rechten en plichten te vrijwaren en de mogelijke valkuilen te duiden.