en-USnl-BE
 
Bouwtechnische beoordeling
Bouwtechnische beoordeling
U heeft een pand dat u wenst te verbouwen of te renoveren. U wenst een gebouw aan te kopen en wenst een evaluatie van de toestand. U hebt vragen bij de kwaliteit van de bouwtechnische uitvoering van een bepaald werk dat u door een aannemer of bouwvakker hebt laten uitvoeren...
Bij bouwconstructies en bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden kunnen er zich heel wat situaties voordoen waarbij u zich de vraag stelt, of dit wel in orde is. Een bouwtechnische beoordeling en een deskundig advies is dan meestal aangewezen.
Een bouwtechnisch onderzoek en een beoordeling heeft dan ook als doel de problemen die zich stellen te duiden, oplossingen aan te reiken en een kostenraming op te maken voor eventuele herstellingswerken.
De voordelen zijn: een beter zicht op de uit te voeren renovatiewerken en de budgettering ervan, het vastleggen van prioriteiten en en duidelijker zicht op het proces van de uitvoering.
Stabiton bvba beschikt over een ruime kennis inzake bouwtechniek en kan ook specialisten in technische installaties en restauratietechnieken ter plaatse laten komen.