en-USnl-BE
2020-10-29
 
BENOveren van een sarking dak | Draagstructuur gordingen en kepers.
Het bestaande dak was een vijftiental jaar geleden uitgevoerd volgens het Sarking dak principe. Dit wel zeggen dat isolatie werd aangebracht boven de houten structuur. Al vrij vlug bleek dat er toen niet de juiste materialen werden gebruikt voor deze dakopbouw. Ook was het onderdak niet zo goed aangebracht zodat men maag veronderstellen dat het dampscherm in feite niet werkt. Men opteerde toch om de binnenafwerking te behouden en zo weinig mogelijk hinder te ondervinden van deze energetische renovatie. Ontdek hoe dit kon worden gerealiseerd.
Werken uitgevoerd door aannemer Patrick Timmermans bvba – Liboconstruct
Sarking dak | Kepers, gordingen
Energetisch gerenoveerd Sarking dak.
Energetisch gerenoveerd Sarking dak.
Zicht op gedeeltelijk vernieuwd Sarking dakisolatie.
Waterdichte aansluiting van dakramen.
Renoveren in delen t.g.v. weersomstandigheden.
Sarking dak | Kepers, gordingen
Energetisch te renoveren sarking dak.
Energetisch te renoveren sarking dak.
Bestaande opbouw: Planchetten, PE-folie, XPS 50 mm, lucht, XPS 50 mm; dakfolie, tengels, pannenlatten, leien.
Slecht geplaatst dampscherm.
Gevolg optreden van inwendige condensatie.
Sarking dak | Kepers, gordingen
Energetisch gerenoveerd Sarking dak met zonnewering.
Energetisch gerenoveerd Sarking dak.
Zicht op vernieuwd Sarking dak.
Rolluiken geplaatst langs buiten tegen oververhitting.
Vernieuwde dakbedekking.
Sarking dak | Kepers, gordingen
Energetisch te renoveren sarking dakstructuur.
Energetisch te renoveren sarking dakstructuur.
Inwendige condensatie juist onder de vezelversterkte dakfolie.
Alle niet damopen isolatie verwijderen.
Dampopen dakfolie voorzien.
Sarking dak | Vernieuwde gevel
Energetisch gerenoveerd Sarking dak met zonnewering en buitengevel volgens Isofinish concept.
BENOvatie van dak en gevel.
Zicht op vernieuwd Sarking dak en buitengevel.
Werken tezamen uitgevoerd voor goeie aansluiting.
Bekwaam personeel is nodig.
Sarking dak | Kepers, gordingen
Energetisch te renoveren sarking dakstructuur.
Energetisch te renoveren sarking dakstructuur.
Inwendige condensatie duidelijk zichtbaar.
Sarking dakstructuur principe behouden.
Verschillende soorten dakisolatie kiezen.
Dakafwerking volgens Isofinish concept plaatsen.
R-waarde Sarkingdak
R-waarde bij een energetisch te renoveren sarking dak
R-waarde bij een energetische te renoveren sarking dak.
Condensvorming in de isolatie.
Dampscherm binnenzijde niet goed geplaatst.
Luchtspouwen in isolatiekern.
T en Td Sarkingdak
Temperatuursverloop en dauwpunttemperatuur in °C bij een te renoveren sarking dak.
Temperatuursverloop (T) en dauwpunttemperatuur (Td) in °C.
Condensvorming in de isolatie.
Dampscherm binnenzijde niet goed geplaatst.
Luchtspouwen in isolatiekern.
R-waarde Sarkingdak
R-waarde bij een energetisch te renoveren sarking dak
R-waarde bij een energetische gerenoveerd Sarking dak.
Correcte keuze materialen.
Veronderstelde slechte werking dampscherm binnenzijde.
Geen lucht in isolatiekern.
T en Td Sarkingdak
Temperatuursverloop en dauwpunttemperatuur in °C bij een gerenoveerd Sarking dak.
Temperatuursverloop (T) en dauwpunttemperatuur (Td) in °C gerenoveerd Sarking dak.
Geen condensvorming.
Geen dampscherm aangenomen.
Geen lucht in isolatiekern.